مطالبه خسارات و هزینه های دادرسی

برای مراجعه بوکیل جهت شکایت هزینه رابایدپرداخت کنم درکارازمتهم گرفته میشودیاخودایشان ازمتهم میگیرند

13 شهریور 1400 99

با سلام خدمت شما
در صورت قبول وکالت توسط وکیل شما ابتدا باید هزینه ها دادرسی را به وکیل پرداخت نموده سپس میتوانید دادخواست مطالبه هزینه دادرسی و خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه حقوقی تقدیم نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی