خودروی اینجانب به سرقت رفته است ولیکن پس از مدتی پیدا شده در حال حاضر دادسرا احضاریه ای برای بنده ارسال نموده مفهوم آن چیست ؟

سلام من چند ماه پیش ماشینم به سرقت رفت و بعد از اعلام سرقت ومراحل قانونی پس از چند روز پیدا شد. حالا برای من ابلاغ آمده که به مهلت 5روز باید به بازپرسی دادسرا حظور پیدا کرده به علت ادای توضیح دعوی به طرفیت مبنی بر، مفهوم این ابلاغیه چیست

14 شهریور 1400 71

با توجه به طرح شکایت سرقت خودرو توسط شما ، با توجه به جنبه عمومی جرم دادسرا ملزم به رسیدگی و تعقیب و مجازات سارق می باشد . این ابلاغیه نیز جهت اخذ اظهارات شما جهت پیگیری ادامه پرونده و یا رضایت احتمالی شما می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی