;
آزادی اسـیر نظامی تبـعه افغانی

باعرض سلام وخسته نباشی خدمت شما خانوادم به دلیل جنگ در افغانستان مجبور به ترک خانه و وطن شدند و برادر بزرگم در ارتش فرمانده تیپ یا لشکر بودند العان برادرم همراه خانوادش در اردوگاه سنگ سفید مشهد بسر میبرن تقریبا مدت ۲ هفته میشه واز هر راهی که توانستم نتوانستم انها را ازاد کنم و برادرم تمام مدارک نظامیش همراه خودش هست اگر خدای نکرده انها رد مرز شوند جانش در خطره میخواستم کمک یا راهنمایی کنیین که از چه راهی انهارا ازاد کنم ممنون

نظر سوال کننده به پاسخ:
سلام خوب ایران هیچ کسی رو به عنوان پناهنده قبول نمیکند
14 شهریور 1400 21

با درود..
در اینخصوص پیشنهاد می گردد که در صورت در خطـر بودن جان برادرتان، ایشان می توانند درخواست پناهندگی به دفتر امور اتباع بیـگانه دولت ایران تقـدیم نماید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی