;
تهـدید مبنی بر یافتن صاحب سیم کارت

سلام روز بخیر. شخصی منو تهدید کرده که میتونه شماره صاحب سیم کارتمو خیلی راحت پیدا کنه میخوام بدونم حقیقت داره یا نه

15 شهریور 1400 13

با درود..
اصـولا موضـوع اعلامی مبنی بر یافتن شـماره صاحب سیمکارت، چنـدان بار کیفری تهـدید ندارد،، ولی چنانچه مدعی اقدامی در اینخصوص انجام دادند و جرمی واقع گردید، می توانید در این راسـتا بر علیـه مرتکب حسب نوع جرم ارتکابی،، شـکواییه کیفری مطـرح نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی