آیا می توان بعد از ده سال از کارفرما به دلیل حادثه ناشی از کار شکایت نمود.

با سلام من 10سال قبل در رستورانی در تهران کار میکردم. در حین کار 4انگشتم در چرخ گوشت رفت وقطع شد. زیر 18سال بودم وصاحب مغازه گفت از من شکایت نکن واز طریق مغازه دیگر تو را بیمه میکنم که هیچ وقت این کار رو نکرد وگفت دیه رو خودم پرداخت میکنم وشکایت نکن. جمعا اون موقع10میلیون پرداخت کرد واونم در طی2سال. اون موقع از من یک رسید گرفت که من حق هیچ گونه شکایت از او را ندارم ومن باتوجه سن زیر18سالگی از آینده خبر دار نبودم ونمی دانستم توان کار کردن نخواهم داشت وخانواده خودم را در جریان کار قرار ندادم. حالا می خواهم شکایت کنم وخسارت بگیرم. آیا این حق برای من وجود خواهد داشت. ممنون

15 شهریور 1400 54

با توجه سن زیر ۱۸ سال و اینکه مبلغی به شما پرداخت و رسید نیز اخذ شده طرح شکایت را با مشکل مواجه می سازد ولیکن در صورت طرح شکایت چنانچه مبالغ پرداختی به شما با دیه مقرر در آن زمان مطابقت نداشته باشد ممکن است دادگاه ها نسبت به آن ترتیب اثر دهند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی