شکایت افترا از طریق ارسال پیامک چگونه است؟

سلام یکی از فامیلا های ما رفته شکایت کرده از شماره ای که میگه بهم پیام داده و بهم افترا خیانت زده در حالی که اون شماره ای که میگه اصلا نه بهش پیام داده نه زنگ زده چطور میتونه آدرس اونو پیدا کنه اصلا بهش میدن

16 شهریور 1400 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی