;
میخوام بدونم جواب پزشک قانونی چند درصد دیه زده برام

¼با سلام وقت بخیر من یه تصادف داشتم با موتور با ماشین داشتم که افسر بعد کروکی ماشین مقصر کرد میخوام بدونم جواب پزشک قانونی چند درصد دیه زده برام .1جراحت دامیه طاق سرپشت دست راست قدام ارنج راست شست پای راست قدام بند ابتدایی انگشت راست کف پای راست2 خلف ارنج چپ قدام زانوی راست ساق پای چپ کف دست راست ناحیه روی پا قوزک خارجی پای راست3 سایدگی حارصه پهلوی چپ ناحیه ناحیه فوقانی شانه چپ4سایدگی بازوی راست ناحیه خارجی از دیه کامل .ممنون

16 شهریور 1400 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی