هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی

سلام خسته نباشید من یه ملک مزایده ای خریداری کردم ‌بعداز مزایده خانه راتخریب کردن وراث وسایلش رو برداشتن وسند به نام من زده شده ‌من خانه را تحویل گرفتم وتعمین دلیل کردم کارشناس اومده وتعیین خسارت کرده من می خوام تامین خواسته کنم ولی پول هزینه دادرسی رو ندارم چه جوری میشه درخواست اعسار کنم

16 شهریور 1400 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی