مدت زمانی که بعد از جلسه باید رای صادر شود چقدر است ؟

سلام پرونده دارم شورا قراربود ۳۱ مراد قاضی رای صادر کنه ولی بعداز دو هفته هنوز خبری نشد

16 شهریور 1400 106

سلام
کاربر محترم قاضی هر پرونده بعد از ختم رسیدگی قانونا یک هفته وقت دارد رای صادر نمایید . در مورد سوال شما مشخص نیست موضوع پرونده چیست و ایا ختم رسیدگی اعلام شده یا خیر

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی