;
مدت زمانی که بعد از جلسه باید رای صادر شود چقدر است ؟

سلام پرونده دارم شورا قراربود ۳۱ مراد قاضی رای صادر کنه ولی بعداز دو هفته هنوز خبری نشد

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی
16 شهریور 1400 26

سلام
کاربر محترم قاضی هر پرونده بعد از ختم رسیدگی قانونا یک هفته وقت دارد رای صادر نمایید . در مورد سوال شما مشخص نیست موضوع پرونده چیست و ایا ختم رسیدگی اعلام شده یا خیر

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی