مدت زمانی که بعد از جلسه باید رای صادر شود چقدر است ؟

سلام پرونده دارم شورا قراربود ۳۱ مراد قاضی رای صادر کنه ولی بعداز دو هفته هنوز خبری نشد

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی
16 شهریور 1400 74

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی