مرجع اعلام‌شکایت از اعضای شورا حل اختلاف کجاست ؟

از شورای حل اختلاف به کجا باید شکایت کنیم با توجه به قانونی که قانون گذار برای شرایط کرونا برای مالک و مستاجر وضع کرده مالک من شرایط تخلیه ملک را ندارد ولی اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 2 برای من حکم تخلیه صادر کرده چگونه میشه از اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه شکایت کنم و به کجا باید مراجعه کنم حداقل ثابت کنم به تعهدات خود عمل کرده ام

17 شهریور 1400 117

سلام
کاربر محترم وقتی دستور تخلیه صادر شود قطعی است و قابل اعتراض نیست اما اگر اشتباهی رخ داده باشد مثلا شما به تعهدات خود مبنی برافزایش اجاره ۲۵ درصدی در کلان شهر و ۱۵ درصدی در سایر شهرها عمل و به حساب موجر ریخته باشید و موجر خود صاحب ملک دیگری باشد و در آن سکونت دارد و یا از اداره ثبت استعلام شده موجر مثلا دو منزل بنامش است ابتدا با شرح کامل و مستندات به قاضی صادر کننده دستور مراجعه در صورت عدم رسیدگی به ریس محتمع حل اختلاف مربوطه گزارش نمایید قطعا موضوع پیگیری و حال و فصل خواهد شد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی