ایا پلیس فتا برای احضار افراد بدون اطلاع اقدام می کند؟

پلیس فتا از کسی که ۲.۳ تا پرونده کلاهبرداری داشته باشه بدون اطلاع دادن به خودش اقدام می‌کنه یا بازم ابلاغیه میاد واسش؟

17 شهریور 1400 264

سلام
کاربر محترم متهم برای بازجویی و دادرسی حسب دستور مقام قضایی احضار می شود و احضاریه باید مشخصاتی داشته باشد. اگر فردی بدون فرستادن احضاریه جلب شود این موضوع جایگاه قانونی ندارد.اگر به متهم تلفن کنند و او را احضار کنند ضمانت اجرایی برای این احضار وجود ندارد و اگر احضارنامه برای متهم فرستاده نشود حق جلب متهم وجود ندارد مگر در موارد بسیار استثنایی. حتی در فرض سوال نیز پلیس یا مقام قضایی راسا حق جلب ندارد و در صورت وجود مستندات با احضاریه پنج روز پس از رویت اقدام به شروع دادرسی می نمایید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی