ایا از تشخیص اشتباه پزشک امکان شکایت هست ؟

سلام آیا امکان شکایت از پزشکی که به اشتباه با تشخیص مسمومیت با حشیش بیماری را مورد مهار فیزیکی قرار داده و سپس بستری اجباری کرده در حالی که بیمار همکاری لازم را می‌کرده و خودش با پای خود رو تخت تشک مهار نشسته وجود دارد؟

17 شهریور 1400 86

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی