;
اقدام قانونی برای تخلیه واحد مسکونی و دریافت اجور معـوقه

سلام. دو سال هست که بدون قرارداد طبقه‌ای از خانه را اجاره دادیم به یک زن و شوهر که در شش ماه اول زن خانه را ترک نموده و مرد تنها ساکن است. از تیر ماه پارسال کرایه نداده و ما از عید ۱۴۰۰ تا به الان به دفعات خواستیم که واحد رو خالی کند اما اکنون صبرمان به سر رسیده و خواستار اقدام قانونی برای تخلیه هستیم، لطفا راهنمایی کنید

18 شهریور 1400 14

با درود؛
در اینخصوص می توانید با طرح درخواستی مبنی بر تخلیه و پرداخت اجور معوقه در شورای حل اختلاف، پس از اثبات تخلف مستاجر در عدم پرداخت مستمر اجاره بها، می توانید درخواست تخلیه واحدمسکونی را بخواهید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی