;
مطالبه وجه به اسـتناد سـند عادی

سلام . من مبلغی رو به شخصی دادم و از ایشون چک صیادی به نام خودم گرفتم برای برج ۷ . ایشون گفتن ک ثبت میکنن ولی وقتی اومدم خونه هر چی چک کردم چک رو میزنه در کارتابل مشتری نیست . هرچقدر هم به ایشون میگم عملیات ثبت رو انجام نمیدن آیا من میتونم مبلغ چک رو چون به نامم نوشته شده دریافت کنم یا ن ؟

18 شهریور 1400 12

با درود؛
کاربر محتـرم؛ با توجه به عدم ثبت چک صیادی در سامانه، شما می توانید دادخواست مطالبه وجه به اسـتناد سـند و رسـید عادی (چک) بطرفیت صادرکننده چک مطـرح نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی