ایراد ضرب و جرح عمدی

سلام شب بخیر بچه 8ساله من تو کوچه بادوستش بازی میکرده سنگ پرت کرده خورده به سر بچه کمی خون اومده ولی به اصرار پدر اون بچه بردیمش دکتر،، تشخیص دکتر هم این بود که بخیه نمیخواد ولی به اصرار پدر اون بچه دکتر3تا بخیه به سرش زد حالا به نظر شما اگر پدر اون بچه بره شکایت کنه چه کار باید کرد؟؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
عمدی نبوده که تو بازی بوده اتفاق افتاده چه کار کنم پدر بچه نره شکایت کنه
18 شهریور 1400 76

طبق قانون؛ در صورت طرح شکایت از طرف ولی بچه بطرفیت سرپرست مرتکب، حسب مورد به پرداخت دیه در حق مصـدوم محکوم خواهید شد..

# کاربر محترم؛ با توجه به تاکید شما مبنی بر غیرعمدی بودن و ثبت نظر "ضعیف" در نظرسنجی..
لازم به توضیح است که حتی با در نظرگرفتن غیرعمدی بودن عمل ارتکابی پرتاب سنگ منجر به ورود جراحت،، در صورت طرح شکایت و اثبات موضـوع؛ بدون شک پرداخت دیه بر عهده مرتکب ثابت می باشد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی