برادر بنده از منزل خارج شده و از ایشان خبری نداریم کجا باید شکایت نماییم.

برادرم سی پنج ساله متاهل دارای دو فرزند دو سال پیش با خونه بحث جدل می‌کنه میزنه از خونه بیرون هرجا که فکرشو میکردیم جستجو کردیم خبری ازش نیست چه کار باید بکنم چون مادرم بدجور بی‌تابی می‌کنه هر روز فکر میکنم امروز میاد یا فردا . چه کار بکنیم که به نتیجه برسیم؟؟؟

19 شهریور 1400 45

در خصوص مفقودی برادرتان اساساً مفقودی دارای وصف مجرمانه در قوانین نیست .چنانچه شخصی به هر دلیلی اعم از: فرار از خانه، قهر و ترک منزل و حواس پرتی، به منزل باز نگردد ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته و این قبیل مراجعه کنندگان می بایستی جهت تشکیل پرونده مشخصات گمشده، به مرکز رسیدگی به امور مفقودشدگان پلیس آگاهی ناجا مراجعه نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی