آیا گرانفروشی و دارا بودن سابقه در تعزیرات سو پیشینه محسوب میشود؟

سلام آیا جریمه گرانفروشی پرداخت کردن به تعزیرات و ثبت مشخصات ما در تعزیرات سو سابقه حساب میشه؟

19 شهریور 1400 118

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی