استفاده از مغازه با جواز کسب دیگری

سلام سوال من اینه که اگر شخصی جواز کسب کار داشته باشد وکسی دیگه رو به‌عنوان مباشر کار قراردهد وخودش کار نکند اگر که خرید وفروش غیر قانونی انجام شود توسط مباشر در مغازه آیا پای صاحب کسب گیر است ؟

19 شهریور 1400 111

با سلام در صورتی که جواز کسب با محل کار متعلق به دیگری باشد شخص مباشر در صورتی که مرتکب تخلف یا جرم شود شخصا خود مسئول تحمل مجازات میباشد مگر اینکه به صاحب کسب و جواز در خصوص جرم اتفاقی وحدت قصد داشته باشند که در این صورت به عنوان معاون تحت تعقیب قرار میگیرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی