ميزان ديه در صورت آسيب به نخاع و عدم كنترل ادرار؟

سلام درمورد تعداد دیه تصادف در آسیب نخاعی اگر شخص قادر به ضبط ادرار و مدفوع نباشد یک دیه برایش حساب میشود یا دو دیه هرکدام جدا دیه ضبط مدفوع با دیه کنترل ادرار

19 شهریور 1400 82

سلام
مخاطب محترم با توجه به اينكه ديه بر اساس نظريه پزشكي قانوني و ميزان جراحات وآسيب هاي به وجود امده محاسبه مي شود ولي در فرض سوال شما وفق ماده٦٥٢قانون مجازات اسلامي اگر صدمه موجب عدم کنترل ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، یک دیه کامل دارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی