;
توبه قبل از اثبات جرم در جرايم حدي.

سلام مصرف الکل برای بار4 دارم 3 بار قبل حد انجام شده اگه قبل از حکم توبه کنم قبول میکنن؟ انکار هم کردم ولی تست راهور مثبت بود.نیاز هست وکیل بگیرم هزینه اش چقدره؟ایا زندان هم داره؟؟ممنونم

19 شهریور 1400 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی