آیا میتوان خودرویی ک قبلا توقیف شده را در ازای اقساط بانک توقیف کرد

سلام آیا بانک می‌تواند ماشین سنگینی اقساطی که ۱۵ سال پیش ازش مواد مخدر گرفته شده ودست نیروی انتظامی هست رو به دلیل پرداخت نکردن اقساط ماشین توقیف وبه تصرف خود دربیاورد؟

19 شهریور 1400 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی