ایا ماشین حمل مواد مخدر رفع توقیف می شود ؟

سلام مایک ماشین سنگین سال ۸۳ از بانک گرفتیم وبعد یک سال با مواد مخدرگرفته شده واز آن وقت دست نیروی انتظامی وداره هنوز با پلاک ما از ماشین کار میکشه .میگم اقساط ماشین مانده است آیا بانک می‌تواند به دلیل ندادن قسط ماشین روتوقیف از نیروی انتظامی بگیره؟بعد ما قسط هارو به بانک بدیم وماشین رو تحویل بگیریم؟

19 شهریور 1400 128

سلام
کاربر محترم اگر مالک خودرو از حمل مواد مخدر مطلع بوده ماشین با حکم دادگاه ضبط و فروخته خواهد شد و ارتباطی به بدهی بانکی ندارد چون به محض فروش برنده مزایده باید فک رهن نمایید
اما اگر مالک مطلع نباشد باید نسبت به توقیف و طبق خودرو اعتراض نمایید و البته بانک هم به عنوان ذینع می تواند معترض باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی