ایا ابطال اجراییه و سند اجرایی ممکن است ؟

من در یک مزایده اداره ثبت که ملکی که در رهن بانک سامان بوده و رفته برای مزایده شرکت کرده خریده و پس از رد اعتراضهای بدهکار پرونده به عملیات اجرایی از طرف رئیس ثبت محل و هئیت نظارت سند انتقال اجرایی گرفته ام و تکبرگ را نیز گرفته ام و بدنبال تخلیه ملک از طریق اداره ثبت بودم و پس از گرفتن دستور دادستانی برای تخلیه پس از دوبار مراجعه با مامور تخلیه ثبت و نماینده دادستان و کلانتری و ممانعت متصرفین و اینبار با دستور تخلیه با قوه قهریه مراجعه میخاستم بکنم که بدهکار پرونده اجرایی دستور موقت توقف عملیات اجرایی را با سپردن خسارت احتمالی به صندوق سپرده دادگاه حقوقی از دادگاه حقوقی گرفته و دادخواست ابطال اجرائیه را داده و ابطال اجراییه که مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی می‌باشد با حلب نظر کارشناسی را خواسته و به تبع آن ابطال مزایده و به تبع آن ابطال سند را خواسته و استناد به وحدت رویه 794صادره 99.5.21 نموده که البته مزایده قبل از این تاریخ بوده و همچنین اجراییه صادره و همچنین سند رهنی آیا خواسته او منجر به ابطال خواهد شد یا نه و اکنون بنده که سند بنامم هست ولی با اینکار او دچار ضرر زیان شده چراکه جلوی تحویل ملک بهمن شده است.باتشکر

19 شهریور 1400 68

سلام
کاربر محترم در فرض سوال هر چند دستور توقف صادر شده اما چون عملیات اجرایی تمام و سند صادر و رای وحدت رویه بعد از اتمام عملیات ثبتی بوده احتمال ابطال بسیار کم است حتما از حضور یک وکیل مبرز در شهر خود استفاده نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی