ایا نیروی انتظامی مجاز به استفاده از اتومبیل توقیفی هست ؟

سلام ماسال ۸۳یک ماشین سنگین قسطی از بانک گرفتیم ویک سال بعد به دلیل حمل مواد مخدر گرفته شد و از آن وقت دست نیروی انتظامی و با پلاک ما دارد کار می‌کند و چند قسط بانک هم مانده آیا بانک می‌تواند به دلیل ندادن قسط آن راتوقیف و از نیروی انتظامی بگیرد؟

19 شهریور 1400 57

سلام
کاربر محترم در سوال قبلی شما پاسخ در مورد ضبط خودرو داده شد
در خصوص بانک نیز بیان شد که بانک به عنوان ذینفع حق اعتراض دارد
اما در مورد استفاده بر طبق قانون مجازات اسلامی هر كس عالماً در اشيا و اموالى كه توسط مقامات ذى صلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفى نمايد كه منافى با توقيف باشد و لو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی