جعل مهر و استفاده از سند مجعول

سلام خدمت شما وکلا اگر یک نفر مهر دادگاه کپی کنه رو یک متن دیگه، و از بانک استعلام پرینت حساب طرف درخواست اعسار بگیره، خودش به قاضی گفته بگیر قاضی نمی‌گرفته مجبور شده کارمند بانک متوجه شده و استعلام بهش نداده مجازات طرفی که سابقه هم نداشته چیه نیت بدی هم نداشته فقط خواسته کشف کنه پولا چطور از حساب خارج شده باعث ضرر زیان کسی هم نشده می گوید جعل هم نکرده کپی بوده فقط از مدرک کپی شده استفاده کرده کارمند بانک چون اصل نبوده گفته کو اصلش اینم ولش کرده رفته از آنجایی که در نظام قضایی، کپی مدارک فاقد اعتبار است کپی مدرک باید دارای مهر و امضا برابر اصل شده باشد یا به همراه کپی مدرک، اصل آن نیز ارایه شود، در غیر این صورت آن مدرک غیرمعتبر است.

26 اردیبهشت 1401 94

با درود؛
کاربر محترم؛ ادعای جعل و استفاده از سند مجعول، صـرفا در اوراق اصل و یا مصدق شده موضوعیت دارد و کارشناسان استکتاب خط و امضاء نیز اصول اوراق و اسناد را اساس تطبیق خود قرار می دهند..
فلـذا با توجه به نبـود اصالت کپی مذکور، اصـولا جرمی واقع نشده و اتهامی نیز متـوجه دارنده نمی گردد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی