ایا مسدود کردن چاه غیر مجاز در زمین شخصی جرم است ؟

سلام. آیا چاه دهنه گشاد به عمق ده متر در زمین شخصی فاقد پروانه حفر و بهره برداری که پر کردم می تواند مورد اعتراض دیگری واقع شود؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی
19 شهریور 1400 79

سلام
کاربر محترم اصل حفر چاه غیر مجاز قابل تعقیب کیفری است حتی اگر در زمین شخصی باشد اما مسدود و پر نمودن چاه غیر مجاز در زمین شخصی وصف جزایی نداشته ‌ و شخص حقیقی یا حقوقی حق اعتراض یا مداخله ندارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی