ایا مسدود کردن چاه غیر مجاز در زمین شخصی جرم است ؟

سلام. آیا چاه دهنه گشاد به عمق ده متر در زمین شخصی فاقد پروانه حفر و بهره برداری که پر کردم می تواند مورد اعتراض دیگری واقع شود؟

19 شهریور 1400 116

سلام
کاربر محترم اصل حفر چاه غیر مجاز قابل تعقیب کیفری است حتی اگر در زمین شخصی باشد اما مسدود و پر نمودن چاه غیر مجاز در زمین شخصی وصف جزایی نداشته ‌ و شخص حقیقی یا حقوقی حق اعتراض یا مداخله ندارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی