;
ایا مسدود کردن چاه غیر مجاز در زمین شخصی جرم است ؟

سلام. آیا چاه دهنه گشاد به عمق ده متر در زمین شخصی فاقد پروانه حفر و بهره برداری که پر کردم می تواند مورد اعتراض دیگری واقع شود؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی
19 شهریور 1400 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی