صدور قرار منع تعقیب در دادسرا

سلام بنده یک پرونده کیفری داشتم که دادگاه با توجه به گذشت شاکی قرار منع تعقیب صادر نموده درصورتی که بنده رضایتی ندادم لطفا بگین چیکار کنم.

19 شهریور 1400 102

با سلام خدمت شما
گذشت شاکی از جهات صدور منع تعقیب نمی باشد بلکه از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است
لکن با این حال شما میتوانید ظرف ۱۰ روز به قرار صادره در دادگاه صالح‌ اعتراض و دفاعیات خود را تقدیم‌ نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی