صدور رأی با اعمال نفوذ

سلام ، اگه صدور رای با نفوذ طرف مقابل باشه چه کنیم؟

26 اردیبهشت 1401 54

با درود..
اولا؛ نوع و نحوه اعمال نفوذ و موضوع حقوقی یا کیفری پرونده مطروحه را ذکر ننمودید.
در ثانی؛ در صورت صدور رأی با استفاده از اعمال نفوذ؛ می توانید به اسـتناد به دلایل و مدارک اثباتی، در مهلت مقرر به رأی صادره اعتراض نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی