;
حکم مورد اعداده دادرسی قرار گرفته

سلام .در پرونده‌ای حقوقی تحت تاثیر نفوذ وکیل طرف مقابل توجهی به دفاعیاتم نشده و ناحق محکوم مالی شده‌ام ‌.اعتراض و اعاده‌ی دادرسی هم مورد توجه قرار نگرفته ، چکار کنم؟ خدا خیرتون بده راهنمایی بفرمایید

20 شهریور 1400 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی