جعل و استفاده از سند مجعول

اگر یک نفر مهر دادگاه کپی کنه (از مهر دادگاه از روی یک برگ قتوکپی عکس گرفته)رو یک متن دیگه که متن خودش نوشته با فتوشاپ گذاشته، و از بانک استعلام پرینت حساب طرف درخواست اعسار بگیره، خودش به قاضی گفته بگیر قاضی نمی‌گرفته مجبور شده کارمند بانک متوجه شده و استعلام بهش نداده مجازات طرفی که سابقه هم نداشته چیه نیت بدی هم نداشته فقط خواسته کشف کنه پولا چطور از حساب خارج شده باعث ضرر زیان کسی هم نشده می گوید جعل هم نکرده کپی بوده فقط از مدرک کپی شده استفاده کرده که خودش ساخته کارمند بانک چون اصل نبوده گفته کو اصلش گفته ندارم اینم ولش کرده رفته .

27 اردیبهشت 1401 83

با درود؛
کاربر محترم؛ اصولا استفاده از کُپی اوراق و اسناد بدون داشتن اصالت آن و بدون مُهـر کُپی برابر اصل،، موضوعیت جرم جعل و استفاده از سند مجعول را پیدا نمی کند، مگـر اتهام دیگری از جمله ایراد تزویر مطرح شود..
فلـذا با در نظر گرفتن جمیع شرایط،، اصـولا جرمی به وقوع نپیوسته و که مستلزم پیگیری و تعقیب باشد. و اصـولا نمی توان کسی را به صرف استفاده از کپی مخدوش و یا مجعول تحت پیگرد قرار داد..
در صورت لزوم جهت بررسی بیشتر و اطهارنطر قطعی، با هماهنگی از طریق مشاوره تلفنی اقدام نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی