ایا از قصور قاضی می توانم شکایت و مطالبه خسارت کنم ؟

باسلام بنده سال ۹۸درزندان تهران بزرگ بودم‌ویک سال حبس داشتم بدلیل درگیری خانوادگی حدودسه ماه بعدش یه حکم ازدادگاه قزوین به اتهام‌سرقت بهم ابلاغ شدودرحالی که بنده باشاکی به توافق رسیده بودم وازادمیشدم ولی بخاطراینکه جلوتوضیحات قرارازدادگاه قزوین اعلام شده بودازازادی خودداری وپس ازاتمام به قزوین منتقل شودوبنده ازادنشدم هیچ به مدت شش ماه بخاطرحکم قزوین زندانی یودم وکلان تشابه اسمی بودبابنده ایابنده ازقاضی یاطرفین پرونده میتونم شکایت کنم یانه باتشکر

20 شهریور 1400 55

سلام
کاربر محترم اگر اتهام متوجه شما نبوده و قاضی و یا کارمند اشتباه نموده و این قصور منجر به حبس غیر قانونی شما شده حق شکایت و مطالبه خسارت از مسبب ( قاضی صادر کننده دستور و یا کارمند خاطی ) را دارید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی