محاسبه خسارت تاخیر تادیه

باسلام در خصوص دعوی حقوقی که تاخیر تادیه بمدت10ماه داردمیخاستم بپرسم چقد میشه واگه شکایت کنیم و رای بره تجدید نظر امکان تغییر در رای وجود دارد؟

21 شهریور 1400 105

با سلام خدمت شما
خسارت تاخیر تادیه فقط به دیونی که وجه نقد رایج داخلی بوده تعلق می‌گیرد و محاسبه آن از تاریخی است که دین را مطالبه نمایید یا به عبارتی از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم دادگاه می‌باشد که مبلغ خسارت تاخیر تادیه توسط کارشناس محاسبه و تعیین می‌گردد . ضمنا اگر‌ خوانده دعوی محکوم شوند میتوانند با توجه به دلایل و مستندات خود نسبت به رای صادره از دادگاه بدوی تجدیدنظر نمایند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی