رفع توقیف حساب بانکی

سلام. من به علت ضمانت مسدودی حساب داشتم. نزدیک به دوماهه تسویه کردم. وپرونده مختومه شده. اما هنوز حساب من مسدوده. درصورتی که خود شورا به من گفتم سیستمی حسابتون بازمیشه. هرچی زنگ میزنم کسی کاری نمیکنه

21 شهریور 1400 71

سلام
ضمن تقاضای رفع مسدودی حساب مدارک مثبته پرداخت خود را را ضمیمه نمایید و تحویل شعبه اجرای احکام رسیدگی کننده شورا دهید،ضمنا نامه رفع توقیف حساب را به صورت دستی میتوانید از اجرا اخذ، و به بانک مورد نظر جهت رفع مسدودی تحویل نمائید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی