ماده 64 مکرر اراضی ملی

سلام بعد فوت پدرم اموالش رو در سال ٩٠تقسيم كرديم مادرم و٤پسر ودو دختر ،،من از اموال مرحوم يك دانگ كمي بيشتر از زميني كه مرحوم از ستاد اجرايي فرمان امام خريده بود سهمم شد ،،بعد كش وقوسهاي فراوان سر رد يا قبول تسيم نامه ،،رأي قطعي در مورد صحت تقسيم نامه صادر شد ،،رفتيم كه دستور نقشه بگيريم يا بفروشيم زمين رو ،،كاشف بعمل آمد كه زمين فوق مشمول ماده ٦٤اراضي بوده و واگذاري به ستاد اجرايي در سال ٨٤كن لم يكن گرديده،،الان از اموال پدري هيچ چيز دست من نيست و زمين هم زير مجموعه مسكن وشهرسازي شده كه جوابي نميده وميگن مشمول ماده ٦٤بوده وفعلأ هيچ،،،حال :تكليف من از اموال پدري چيست آيا بايد درخواست ابطال تقسيم نامه رو حقوقي بدم ،،،لازم به توضيح اينكه هيچ چيز ديگري جز ١دانگ از زمين فوق از اموال پدري به من در تقسيم نامه تعلق نگرفته راهنمايي ميخوام ممنون

21 شهریور 1400 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی