رفع تصرف عدوانی ملک اقدام شود

باسلام. خدمتتان معروضم که بعد اینکه ملکی را که در تصرف عدوانی شخص دیگری بود را موفق به تبدیل به احسن به نام اینجانب شدیم. الان برای خلع ید دادگاه میگوید باید سند رسمی داشته باشید برای سند هم میگویند اول باید خلع ید بگیرید. سوالم این است که باید ابتدا به کدام یک اقدام نمایم در ضمن ایا برای خلع ید تبدیل به احسن میتواند ثابت کننده ی مالکیت ما نسبت به ملک مذکور باشد؟

21 شهریور 1400 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی