شکایت در دادگاه ویژه روحانیت

سلام خسته نباشید هزینه شکایت در دادگاه ویژه روحانیت چقدره؟ مشخصه ممکنه چند جلسه طول بکشه؟ و ببخشید امکان اعاده حیثیت از طرف مقابل وجود داره؟

31 اردیبهشت 1401 65

با درود؛
کاربر محترم؛ پس از طرح شکایت در دادسرای ویژه روحانیت؛ پرونده توسط دادستان ویژه روحانیت به یک شعبه دادیاری از دادسرای ویژه روحانیت ارجاع می‌شود.
پس از احضار روحانی و رسـیدگی،، اگر روحانی مجرم شناخته شود، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده و در نهایت حکم مقتضی صادر می‌شود.
در این حالت دادگاه ممکن است حکم به خلع لباس روحانیت نیز صادر کند.

حتماً توجه داشته باشید که رأی‌های صادره توسط دادگاه ویژه روحانیت قابلیت اعتراض و تجدید نظر را نیز دارد و دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت فقط در تهران وجود دارد.
اصـولا مدت جلسه رسـیدگی بستگی به تکمیل تحقیقات و آماده شدن پرونده جهت صدور رأی بستگی دارد و اساسا زمان رسـیدگی قابل پیش بینی نمی باشد و اصـولا بین دو تا سه جلسه جهت رسـیدگی تعیین می گردد..
در خصوص سئوال بعدی مبنی بر امکان اعاده حیثیت از طرف مقابل؛ در اینخصوص در صورت وجود دلابل و مدارک اثباتی مبنی بر رفع اتهام، امکان اعاده حیثیت از طرف مقابل نیز وجود خواهد داشت..
موفق باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی