توقیف حساب توسط شورا حل اختلاف امکان دارد؟

سلام آیا شورای حل اختلاف بدون هیچ اطلاعی میتواند مبلغی از حساب را مسدود کند

22 شهریور 1400 61

سلام درود
کاربر محترم مرجع قضایی در صورت درخواست مدعی یا خواهان به خواسته تامین خواسته یا اجرائیه چک و ... در برخی امور موظف و در برخی امور در صورت صلاحدید دستور توقیف حساب یا اموال خوانده را به جهت جلوگیری از تضییع حقوق ذینفع حتی قبل از ابلاغ و اطلاع به خوانده میدهد
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی