تبـرئه از اتهام کلاهبرداری

سلام من در دادسرااز کلاهبرداری تبرئه شدم و شاکی در مدت زمان 10 روز اعتراض نکرد ایا الان میتونه بعد از 6 ماه در دادگاه اعتراض کنه؟ ایا رای برمیگرده؟

31 اردیبهشت 1401 75

با درود؛
کاربر محترم؛ در صورت صدور قرار منع تعقیب و عدم اعتراص شاکی در مهلت مقـرر، قـرار صادره قطعی بوده و اقدام دیگـری متصور نمی باشد..
فقـط صـرفا در موارد استثنایی،، در صورت کشف دلیل تازه و یا مدرک جدید دال بر توجه اتهام، با درخواست شاکی و صدور دسـتور دادستانی، موضـوع برای یکبار دیگـر قابل طرح و تعقیب و رسـیدگی مجدد می باشد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی