اثار امضاء پشت چک به عنوان ضامن

سلام اینکه یک فردی چک سفیدامضا داده من پشت چک مبلغ تضمین کردم اون پاس نکنه الان چی در انتظار من هست ؟ رفته مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون پول گرفته چک داده

22 شهریور 1400 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی