فروش مال غیر و تحصیل مال از راه نامشروع

باسلام.درسال ٩٧ آپارتماني را فروختم جهت نقدي معامله يكدستگاهً اپتيما ٢٠١٣ گرفتم.الباقي وجه معامله راخريدار طي چند چك پرداخت كرد.بعد از ٢سال معلوم شد ماشين مستحق الغير بوده.و صاحب ماشين آن را گرفت و برد.حاليا باتوجه به شرايط ثمن نقدي معامله و با استفاده از خيار تفخص صبغه ميتوانم تقاضاي فسخ معامله رابدهم يا خير.ممنون از وقتي كه ميگذاريد.

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنون
22 شهریور 1400 74

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی