رد اعسار با ارائه مدارک

سلام.اگه بدهکاری که اعسارش قبول شده و ماهانه قسط میده بدونیم توحسابش پول داره میشه حسابش مسدود کرد؟

22 شهریور 1400 47

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی