مطالبه وجه طبق قرارداد

سلام ، بابت حق الزحمه قراردادی با طرف دیگر قرارداد اختلاف پیش آمده است آیا می توان در جریان رسیدگی در دادگاه و قبل از صدور حکم درخواست تامین خواسته نمود و حساب طرف مقابل را مسدود نمود ؟

22 شهریور 1400 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی