خودکشی و رابطه نامشروع

آیا متوفی که از دوست پسرش بدون اجبار باردار شده و دست به خودکشی زده ما میتونیم به اون شخص اتحامی بزنیم؟

22 شهریور 1400 97

با سلام
دوست عزیز خودکشی و تحریک به خودکشی از جانب شخصی دیگر جرم نبوده مگر در صورتی که تحریک از طریق سامانه های رایانه ای باشد و همچنین با توجه به اینکه شخص با میل خود رابطه برقرار نموده و باردار شده است لذا اتهامی متوجه طرف مقابل نمی باشد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی