مطالبه وجه طبق فیش واریزی

با سلام . با یک مغازه دار در شمال از طریق اینستا اشنا شدم که گوشی خودمو بفرستم ویه مبلغی هم بزنم تا با یه گوشی دیگه برام بفرسته گوشی را با پست فرستادم و۱۸۰۰ مبلغ زدم وبا خود گوشی کلا شده سی میلیون تومان همش امروز فردا کرد اخرهم گفت گوشی فروخته قرارشد پول که کلا شده سی میلیون بزنه ولی همش امروز فردا می کنه والان جواب نمی ده رسید پست دارم و مشخص وتو سایت همتا هم مشخص هست گوشی به نام طرف خورده می تونم شکایت کنم وبه حقم برسم

24 شهریور 1400 47

با درود؛
کاربر محترم؛ با اثبات مراتب بیـع ناشی از فروش گوشی و به استناد فیش واریزی ،، صـرفا می توانید مطالبه وجه نمایید..
فلـذا دادخواست مطالبه وجه به استناد طلب ناشی از بیع گوشی و سـند واریزی وجه، از طریق دفاتر خدمات قضایی بطرفیت ایشان ثبت و مطرح نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی