محاسبه دیه اعضای بدن

دستم دوجاشکست پلاتین گذاشته شددیش چقدرمیشه تقریبا? وچقدر زمان میبره تا در دادگاه تجدید نظر رسیدگی بشه تهران میدان هروی

24 شهریور 1400 45

با درود؛
کاربر محترم؛ میـزان دیه صـرفا براساس نظـریه پزشکی قانونی تعیین میشه و دادگاه نیز بر حسب نظـریه پزشکی قانونی اقدام به صدور حکم می کنه..
در صورت داشتن گواهی پزشکی قانونی، درصد دیات مورد حکم را به تفکیک ذکر نمایید تا جهت محاسبه اقدام گردد..
موفق باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی