تحصیل مال از راه نامشروع

خانمی در دانمارک با این عنوان که ویزای کار برای شوهرم جور می‌کند دو سال است پولی گرفته و کلاهبرداری کرده و پس نمی‌دهد راهی هست پول را پس بگیریم؟

24 شهریور 1400 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی