انکار بعد از اقرار

یک قطعه زمین خریداری کردم پانصد میلیون تومان، که چک دادم و قرار شد بعد وصول چک فروشنده وکالت بزند، در این میان یک معامله دیگر هم صورت گرفت که فروشنده زمین مبلغ دویست میلیون به بنده بدهکار شد، که این مبلغ را از چک پانصد کسر کردیم و فروشنده چک را وصول کرد و وکالت زد و اقرار دارد که در مورد زمین هیچگونه حق و ادعا اعتراضی ندارد ونخواهد داشت، اقرار رسمی بود، حالا بعد یک سال شکایت کرده که بنده مبلغ دویست میلیون بابت معامله زمین بدهکارم، آیا با این اقرار قاطع دعواست در دادگاه،؟ باباتون دویست تومان هم رسیدی از فروشنده نگرفتم که به من بدهکار هست

24 شهریور 1400 59

بااحترام
کاربر محترم انکار بعد از اقرار مسموع نیست یعنی زمانی شخصی اقرار به این امر نموده که بدهی ندارید و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد نمیتواند در خواست مطالبه وجه نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی