اشتباه نام شاکی در پرونده

سلام من ناصر هستم از بندر عباس . پارسال از شخصی بنام علی در بندرعباس طرح دعوی حقوقی کردم . بعد گذشت چند ماه با سیر تمام مراحل قانونی رای غیابی صادر و در آذر سال قبل حکم قطعی به نفع بنده صادر شده . پس از گذشت حدود ده ماه توقیف حساب کردم و مبلغ محکومیت به حساب بنده واریز شد . اما مشخص گردید از ابتدا اشتباها متشاکی مد نظر بنده که در بندر عباس بود مورد شکایت قرار نگرفته و از ابتدا شکایت با تشابه اسمی در مشهد فردی محکوم گردیده . قاضی محترم به بنده تماس گرفت با خواهش و تمنا این پول رو برگردون و اشتباها شکایت مطرح شده و شخص مورد نظر شما در بندرعباس خودش حضورا به دادگاه اومده و خواستار برگردوندن پول فرد خسارت دیده در مشهد شده . به نظر شما من چکاری انجام بدم که متضرر نشم . مرسی از راهنماییتون

24 شهریور 1400 101

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی