دلایل اثبات ضربی جرح عمدی چیست؟

با درود فراوان. شخصی مدعی شده که بنده او را مورد ضرب و جرح قرار دادم و پس از تماس با ۱۱۰ و گزارش پلیس مبنی بر همین ادعا از پزشکی قانونی گواهی گرفته و علیه بنده طرح شکایت کرده بدون هیچ شاهد و مدرک معتبری که ثابت کنه بنده همچین کاری انجام دادم.با احضار بنده ابتدا به کلانتری و رد اتهامات و کذب بودن ادعاهای ایشان از سوی بنده پرونده به حل اختلاف فرستاده شد.در اولین جلسه شورا بنده با استشهاد دو شاهد مبنی بر عدم صحت ادعاهای شاکی و مجددا با رداتهامات و ادعاها از خود دفاع کردم درصورتیکه شاکی جهت رضایت از بنده ۵ میلیون درخواست میکرد و بنده تحت هیچ عنوان قبول نکردم و اصرار کردم به عوامل شعبه که پرونده به دادسرا جهت بررسی ارجاع داده شود تا موضوع روشنتر پیگیری شود.مجددا شعبه بنده را احضار کرده.با این شرایط اگر پرونده به دادسرا ارجاع شود احتمال دارد چه رای صادر شود؟؟ باتشکر از زحمات و راهنمایهای وکلای بزرگوار

25 شهریور 1400 44

سلام کاربر محترم دلایل ضرب و جرح عمدی ۱- شاهد ۲- دررصورت نبود شهود و وجود قراین سوگند
خواهد بود اگر از قراین و شواهد استنباط شود شما در محل حادثه بودید و شاهدی وجود نداشته باشد شاکی می تواند سوگند یاد کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی