شکایت از کارمند شورا حل اختلاف

ضمن عرض سلام واحترام من از کارکنان شورای حل اختلاف شماره سی تهران شاکی هستم لطفا راهنمایی بفرمایید به کجا وکدام آدرس شکایت خودرا ببرم با تشکر

25 شهریور 1400 60

سلام درود
قانون گذار برای اشخاص معترض به عملکرد شوراهای حل اختلاف و قضات این محکمه هیئتی تحت عنوان هیئت نظارت بر تخلاف شورای حل اختلاف به وجود آورده که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اعضا و کارمندان این شورا است و برای قضات متخلف نیز باید از طریق دادگاه انتظامی قضات اقدام نمود.
ماده ۳۵ قانون شورا حل اختلاف
عدم انجام کار ارباب رجوع و یا تاخیر در انجام آن

تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده

ایجاد روابط خارج از عرف اداری با مراجه کنندگان

تبعیض در بین مراجعه کنندگان

دریافت هرگونه پول یا مال و حتی امتیاز از ارباب رجوع برای تسریع در انجام کار

کوتاهی در حفظ اسناد و اموال شورا و ارباب رجوع

ارائه گزارش خلاف واقعه به شورا

افشا مدارک پرونده مراجعه کنندگان و یا عدم اجازه مطالعه پرونده توسط شخص ذی سمت

رفتار های خارج از عرف و شئون شغلی – اخلاقی

کوتاهی و سهل انگاری در انجم وظایف محوله
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی